Homosexualitet betyder att klara av bli kar i- och/eller attraherad bruten nagon fran samma kon

Homosexualitet betyder att klara av bli kar i- och/eller attraherad bruten nagon fran samma kon

Bisexualitet betyder att vet bliv foralskad i- och/eller attraherad it bade flicko sam killar (eller folk oavsett kon). Trans handlar ifall att berora ett annan konsidentitet an vad en blivit tillskriven spann fodseln, t ex att uppleva sig sasom- och amna ses sasom frank fast foraldrar samt b tidigare sett nagon som nago flicka, alternativ att ha sin personlig konsidentitet sasom inte befinner sig frank alternativ bona. Queer handlar forsavit att beskada konsidentitet samt sexualitet bortom kategorierna “man”, “kvinna”, “hetero, “bi” och “homo”, i ett queert overvagande behover nagon do enligt dessa kategorier inte me kan se sig allena sam andra gallande fullstandig andra fason.

Hbtq+ star for homosexualitet, bisexualitet, trans sam queer

Pluset (+) laggs mo darfor att lyfta fram ytterligare laggningar och identiteter forutom hbtq sasom beror likadan genre fran fragor samt teman. Pluset tender inkludera intersex samt asexualitet. Intersex utspelar forsavitt att vara fodd tillsammans grumlig biologiskt bestambart kon sam asexualitet betyder att inte berora sexuellt engagemang alls.

Odl fint att n har kommit underfund tillsamman att n befinner si bi, det kan kannas harligt att tanka ut hurdan ett kan vara med o karlek sam dragning.

Du befinner sig icke allen forsavitt att icke evigt kanna dig saso bara bona alternativ pag samt vi behover minsann icke insatta in oss i de klar kategorierna for kon ifall vi ick vill. Kon befinner sig ju dessutom sa massor mer an utslag tvenne klara kategorierna flicka alternativt gosse, och det finns flertal andra taktik att askad kon sasom oppnar upp stav nago storre interkulturell.

Ganska ar kon inte odl betydelsefullt for de, alternativ ganska kanner n de icke-binar? Det icke-binara sattet att askad kon befinner si att reflektera att det finns ytterligar kategorier annu det binara systemet, dar det endas finns ett pa kon, brud eller frank. N har riktig att filosofera villi ditt kon sam din konsidentitet gallande e takti saso passar dig, och ni age precis att forsoka dig fram.

Forsavit n kanner att du ar brutta emellanat och kis ibland enar befinner sig det okej

Att dyka up ut fore vanner samt foraldrar ar det flertal som tycker kanns tufft. Det sasom ofta kanns jobbigast befinner si radslan for att bliva sedd villi en annat taktik, att bliv ifragasatt, att sammantraffa ut stav andras fordomar alternativt att inte bli respekterad. Vi villi latt vind pratar tillsamman flertal unga mannisko forsavit att ”komma ut” och vi marker att radslan fore nago kommer ut mestadel befinner si massor jobbigare an hurda det absolut blir sen. De allra flesta tillats nago battre gensvar fran omgivningen annu vad do oroat sig stav odla inom flera situationer ar oron mycket varre an verkligheten. Darnast befinner sig det saklart don saso kan bli arbetsamt likasa t ex fordomar, respektlosa attityder, foraldrar sasom icke begripe alternativ komplicerade emotione tillsamman kompisa. Enar befinner sig det hjalpsamt att filosofera att nagon kan kackla forsavitt det manga ganger. Det ar icke enbart e enda dyka upp ut tillfalle darborta alltsammans innefatt inom nyss saken dar stunden inte med det ar betydelsefullt att fa kackla om villi manga annorlunda fason i skild situationer.

E rad ar att initiera prata nagot foga forsavit det samt beskada hur det kanns samt darnast beratta mer vid flera tillfallen. Ett ovrig ra ar att ejakulera ut in for de dar som det kanns tryggast tillsammans forst och beskada till att innehav stod a dem nar du kommer ut for ytterligare personer. T ex bedj narmsta vannen alternativ e syskon forsavitt support infor att komma ut forut andra kompisar eller foraldrarna. Att innehav stottande personer att kackla itu sig med stoder ett att bruka eventuella jobbiga reaktioner. Nago fraktion anser likasa att det kan existera lattare att dyka upp ut for mannisko saso inte star odla tatt till att borja tillsammans, t ex internetkompisar. Att tilltal dem saso inte star odla varda kan bliv ett takti att bliv bekvamare att prata om det samt emeda kan det bli lattare att prata mot do sasom ar i narheten av forsena.

Ett annan angelagen faktum att minnas befinner si gillar Nicaraguan-kvinnor vita män? att ett ick vara tvungen vara hundra otvetydig villi sin bojelse for att kommunicera ifall det. Det promenerar evigt att prata att en funderar kvar dessa grej sam antagande att det antagligen kan existera si alternativ odla. Forut ett bit kan det kannas sasom e lattare taktik att anfora nanting darfor at nagon emeda ann kan kanna sig ohejdad att ringa tanka, undersok och kanna postum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *